Start

Stödboendet Sina

unnamed-1

Abidar Hem är ett hem för ensamkommande flyktingbarn med sju asyl- och PUT-platser, beläget i en villa i Barkarby. Vår föreståndare är socionom och har  lång erfarenhet av att  arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Vi erbjuder barnen en hemmiljö som präglas av lugn och trygghet. På Abidar Hem arbetar vi utifrån värdegrunden gott bemötande, kvalitet och tillgänglighet. Arbetet utgår från BBIC, Barnets behov i centrum, där en individuell vård- och genomförandeplan upprättas. Det finns goda kommunikationer i anslutning till hemmet.

I samma gård har vi ett stödboende / Sina med fem platser. Ungdomarna som placeras i stödboendet har vid behov tillgång till personal dygnet runt. De  erbjuds även det stöd och den hjälp som ungdomarna i hvb- hemmet har. 

abidar  ABIDAR ett berg i Sna/ Kurdistan